Bugün " />Bugün " />Bugün ">Bugün ">Bugün " />
GAZETE YAZARI

Faizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve “nefes kredisi”

13 Mart 2018, 04.00
Şahap Kavcıoğlu

Şahap Kavcıoğlu

Bugün ülkemizde en önemli tartışma konularının başında yüksek faiz geliyor. Bu durumu açıklayabilmek için tasarruf açığını da beraberinde incelemek gerekiyor.

Faizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve “nefes kredisi”

Faizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve “nefes kredisi”

Haber Merkezi


Çok fazla detaya girmeden belirtmek isterim ki, bu temel sorunları düzeltmek için sanayileşme hızımızı ve beraberinde üretim hacmimiz ile çeşitliliğimizi, özellikle ihracat noktasında artırmak mecburiyetindeyiz.

Ancak, ülkemizde, üretim şartlarımızın gelişmesi, teknoloji yoğun üretimin genişlemesi, yatırımların teşvik edilmesi noktasında çok yoğun çalışılmasına rağmen, tasarruf oranlarının yeterli düzeyde artırılamaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçekte, bu durum faiz oranlarının yüksek olmasının temel nedenlerinden biridir. Peki, tasarruf oranları artırılabilir mi?

Evet, Bunun için öncelikle kaynakları iyi tespit edip, aslında kıt olduğu düşünülen ama gerçekte böyle olmayan varlıklarımızın tasarrufa dönüştürülmesi gerekir.

Kısa vadede ilk akla gelen kaynak, bugün itibariyle 70 milyar liraya kadar ulaşmış olan BES’in daha yaygınlaştırılmasıdır. Orta vadede ise kurumsal mevduat yaratılması için en önemli kaynaklardan bir tanesi Kıdem tazminatı Fonunun oluşturulmasıdır.

Yine bankacılık sistemi dışında kalan, vatandaşın yastık altı diye tabir ettiğimiz altın birikimlerinin ekonomiye kazandıracak avantajlar sağlanmalıdır. Bugün yaklaşık 2200 ton (yaklaşık 100 milyar$) altının yastık altı tabiriyle ekonomimize katamıyoruz.

Vatandaşımızın elinde sadece altın değil, atıl olarak önemli miktarda döviz de bulunmaktadır. Bunların, bankalara yatırılmama gerekçelerinin iyice irdelenip, kısa sürede çözüm üretilmesi gerekir. Örneğin, toplumumuzda önemli bir kesim, inançları nedeniyle bu birikimleri ekonomik sistem dışında tutmaktadır. İşte bu noktada Katılım Bankalarının daha fazla rol almaları gerekiyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıl mazisi olan Katılım Bankacılığının, hala bankacılık sektöründen %5 civarında pay alması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bu konuda özellikle Katılım Bankaları Finans Birliği ve BDDK’nın çok önemli çalışmalar yapmaları gerekir.

Toplumumuzda ki diğer bir yatırım alışkanlığı konut alımıdır. 2008 yılında 427 bin adet olan konut satışı, 2017 yılında 1,4 Milyon adet seviyelerine çıkmıştır.

Bu süreçte temel sorun, birden fazla konut sahipliğinin yaygın olması nedeniyle, diğer finansal enstrümanlara yönlendirilmesi gereken kaynağın gayri menkule yatırılmasıdır.

Son dönemlerde faiz artışını tetikleyen diğer bir unsurda kredi/mevduat yapısıdır.

TL’de Kredi/Mevduat oranı %147 civarındadır. BDDK verilerine göre, toplam mevduatın (1.8 trilyon TL) %46’sı yabancı para mevduata (846 milyar TL DTH ve döviz cinsinden diğer tasarruflar) dönmüş durumdadır. Kredi talebi ise TL tarafında yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla görece kıt olan TL mevduatı bulmak için faiz yarışı artacaktır.

Bankalarda, döviz tasarruflarının artmasının temel nedenleri, FED ve diğer merkez bankalarının hareketleri, kurlardaki artış, enflasyonist beklentiler ve jeopolitik risklerdeki artışlardır. Bu konulardaki olumlu gelişmeler, orta vadede döviz kurundaki oynaklığı azaltıcı etki yapacak, mevduatta TL’ye dönüş başlayacaktır.

Bu günlerde faizin düşürülmesi için her kesim kendine özgü yaklaşımlar sergilemekte. Peki kısa sürede faiz düşüşüne etki edecek hap niteliğinde öneriler ne olabilir, geçmişte uygulanan ve bugünlerde de uygulaması düşünülen “Nefes Kredisi” bunu ne kadar destekleyecektir?.

Bir önceki uygulamaya baktığımızda, bu konuda tecrübesi az olan iki bankayla, 80 bin firma ve 5 milyar liralık kredi hacmi yaratılmasına rağmen, ancak, 27 bin firmaya 2.6 milyar lira kredi kullandırıldı. Buda piyasada beklenen etkiyi istenilen düzeyde yapamadı.

KOBİ’lerin finansmana daha kolay ve ucuz ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, TOBB ve bağlı odalar, Teskom ve Esnaf odalarının toplam mevduatlarını, en az iki yıl süre ile hiç faiz talep etmeden kendi üyelerinden, imalat sanayi yatırımlarına, makine teçhizat yatırımlarına ve ihracat yapan firmalara belirli limitlerde bankalar aracılığıyla kullandırılması, piyasa faizlerini ciddi manada aşağıya çekecektir. Kredi Garanti Fonu yine krediler için kefil olacaktır.

Bu odaların, yıllardır üyelerinden topladıkları aidatlarla oluşturdukları kaynakları, Gayrimenkul veya başka kanallarda değerlendirmek yerine, kendi üyesi olan KOBİ’lere ucuz finansman sağlamaları daha doğru olacaktır.

Ayrıca, TL olarak kullandırılan TCMB reeskont ve Eximbank kredilerinin miktarının artırılması, faizler genel düzeyini aşağıya çekmek için önemli katkı yapacaktır.

Öte yandan Dövize Endeksli Kredilerin 2 Mayıs’tan itibaren yasaklanması da TL faizlerinin artışına kısmi katkı sağlayacak, en azından yıl sonuna kadar ertelenmesi, sonrada tedricen firmaların rating durumuna göre azaltılması, TL faizler üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

Bankacılık kesimi tarafından, bu kadar kısa sürede yoğun TL kredi kullandırılırken, eş anlı olarak TL mevduatı aynı hızla artırmak mümkün olmadı. O zaman TL kredileri fonlayacak mevduat dışı pasifler önem kazanıyor. Doğal olarak, her TL kredi kullanım imkanı, ancak kendisini fonlayabilecek TL kaynak yaratabildiği ölçüde yapılabilecek ve ne kadar bol kaynak yaratılabilirse kredi faizleri de o kadar düşük seviyede uygulanabilecektir.

SON DAKİKA

#title#

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.

Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz. Beni Haberdar Et